budynki użyteczności publicznej

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH:
część północna terenów Muzeum

PLAC LITEWSKI W LUBLINIE:
projekt konkursowy

OSTROWIECKI BROWAR KULTURY
projekt konkursowy

ADAPTACJA KAMIENICY

REWITALIZACJA CENTRUM BUSKA-ZDROJU:
projekt konkursowy

PŁYWALNIA MIEJSKA

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE I KULTURALNO-OŚWIATOWE W KÓRNIKU