OFERTA

INWESTOR INDYWIDUALNY / INSTYTUCJE / FIRMY

 • projekty architektoniczno-budowlane (domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe, usługowe, użyteczności publicznej, przemysłowe etc.)
 • projekty adaptacji budynków i lokali
 • projekty i aranżacje wnętrz
 • inwentaryzacje lokali i budynków
 • adaptacje gotowych projektów
 • pozyskiwanie warunków zabudowy
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwo prawno-administracyjne (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę)
 • projekty zagospodarowania działek
 • analizy nieruchomości pod względem możliwości ich zagospodarowania przestrzennego
 • bilanse terenów

BIURA POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

 • przygotowanie materiałów ofertowych niezbędnych w procesie obrotu nieruchomościami
 • projekty zagospodarowania nieruchomości
 • bilanse terenów
 • pozyskiwanie warunków zabudowy
 • inwentaryzacje lokali i budynków
 • projekty adaptacji budynków i lokali
 • projekty architektoniczno-budowlane dla Państwa klientów
 • projekty wnętrz i aranżacje dla Państwa klientów
 • ekspertyzy architektoniczno-budowlane
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwo prawno-administracyjne (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę)

FIRMY BUDOWLANE

 • przygotowanie materiałów ofertowych niezbędnych w procesach przetargowych
 • projekty zagospodarowania nieruchomości
 • inwentaryzacje lokali i budynków
 • współpraca projekt – realizacja