INWESTOR INDYWIDUALNY / INSTYTUCJE / FIRMY

 • projekty architektoniczno-budowlane i urbanistyczne
  • domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe, usługowe, użyteczności publicznej, przemysłowe etc.
  • adaptacje budynków i lokali
  • aranżacje wnętrz
  • projekty zagospodarowania terenu
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane lokali i budynków
 • analizy nieruchomości pod względem możliwości ich zagospodarowania
  (analizy i bilanse terenów, koncepcje zagospodarowania etc.)
 • konsultacje i doradztwo projektowo-inwestycyjne oraz prawno-administracyjne
  (z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów pokrewnych)
 • kompleksowe prowadzenie inwestycji w zakresie formalno-prawnym i projektowym
  (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, przez realizację inwestycji, po odbiory)
 • obsługa zamówień publicznych w zakresie projektowo-budowlanym:
  • programy funkcjonalno-użytkowe oraz opisy przedmiotu zamówienia
  • koncepcje programowo-przestrzenne
  • kompleksowa współpraca z instytucjami na etapie zamówień i przetargów
   (przygotowanie niezbędnych materiałów, konsultacje w zakresie SWZ / OPZ, odpowiedzi, analiza ofert etc.)

BIURA POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

 • przygotowanie materiałów ofertowych niezbędnych w procesie obrotu nieruchomościami
 • projekty zagospodarowania nieruchomości
 • analizy i bilanse terenów
 • pozyskiwanie warunków zabudowy
 • inwentaryzacje lokali i budynków
 • projekty adaptacji budynków i lokali
 • projekty architektoniczno-budowlane dla Państwa klientów
 • projekty wnętrz i aranżacje dla Państwa klientów
 • ekspertyzy architektoniczno-budowlane
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów pokrewnych
 • doradztwo prawno-administracyjne
  (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę)

FIRMY BUDOWLANE

 • przygotowanie materiałów ofertowych niezbędnych w procesach przetargowych
 • projekty zagospodarowania nieruchomości
 • inwentaryzacje lokali i budynków
 • współpraca na etapie projekt – realizacja
Do góry