kategoria: BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | PRZESTRZENIE PUBLICZNE

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH:
część północna terenów Muzeum

http:/www/www.youtube.com/watch?v=zQVu9wTB_P0

Autorzy:
Paweł Gałeczka, Piotr Musiał, Kamila Cieśla

Współpraca projektowa i wizualizacje:
Daniel Gola, Monika Nowak, Wojciech Skrzypiec

Informacje o projekcie:
Zadanie realizowane dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie zagospodarowania północnej części terenu byłej kopalni Katowice oraz adaptacji istniejących obiektów na cele kulturalne”.
Sierpień – listopad 2012 r.

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem: ok. 3,5 ha
Łączna powierzchnia budynków: 8 669 m2
Łączna kubatura obiektów: 53 155 m3

Publikacje:
http:/www/www.ronet.pl/index.php?mod=projekty&projekt_id=527
http:/www/archinea.pl/kwartal-muzeow-w-katowicach-novastudio-vertigo-architekci/
http:/www/www.katowicethecity.com/silesian-museum-shows-extension-plans/
http:/www/www.muzeumslaskie.pl/nowe-inwestycje—polnocna-czesc-terenu.php

 

© 2012 VERTIGO Architekci + NOVAstudioMożliwość komentowania została wyłączona.