Autorzy:
Paweł Gałeczka, Piotr Musiał, Kamila Cieśla

Współpraca projektowa i wizualizacje:
Daniel Gola, Monika Nowak, Wojciech Skrzypiec

Informacje o projekcie:
Zadanie realizowane dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie zagospodarowania północnej części terenu byłej kopalni Katowice oraz adaptacji istniejących obiektów na cele kulturalne”.
Sierpień – listopad 2012 r.

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem: ok. 3,5 ha
Łączna powierzchnia budynków: 8 669 m2
Łączna kubatura obiektów: 53 155 m3

Media:

Publikacje:
http://archinea.pl/kwartal-muzeow-w-katowicach-novastudio-vertigo-architekci/
http://www.katowicethecity.com/silesian-museum-shows-extension-plans/
http://www.muzeumslaskie.pl/nowe-inwestycje—polnocna-czesc-terenu.php
http://www.ronet.pl/index.php?mod=projekty&projekt_id=527

© 2012 VERTIGO Architekci + NOVAstudio

Do góry