BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH:
część północna terenów Muzeum

OSTROWIECKI BROWAR KULTURY
projekt konkursowy

ADAPTACJA KAMIENICY

PŁYWALNIA MIEJSKA

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE I KULTURALNO-OŚWIATOWE W KÓRNIKU