Autorzy:
Paweł Gałeczka, Kamila Cieśla, Piotr Musiał

Informacje o projekcie:
Projekt powstał w ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Rekreacyjno-Sportowego i Kulturalno-Oświatowego przy ul. Krasickiego w Kórniku.
Przedmiotem opracowania konkursu była koncepcja:
– krytej pływalni wraz z kompleksem odnowy biologicznej
– hali widowiskowo-sportowej
– centrum kulturalno-oświatowego
– zagospodarowania terenu zawierającego prócz programu kubaturowego zewnętrzne urządzenia rekreacyjno-sportowe, zieleń parkową, komunikację i parkingi.

 

© VERTIGO Architekci + NOVAstudio

Do góry