Autorzy:
Paweł Gałeczka, Kamila Cieśla, Piotr Musiał, Daniel Gola, Monika Nowak

Wizualizacje:
Daniel Gola

Informacje o projekcie:
Projekt powstał w ramach konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego p.n. „Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie” w 2010 r.
Obszar opracowania: 3,9 ha

Napisali o nas:
http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=2181

© VERTIGO Architekci + NOVAstudio

Do góry